Η ημερήσια συνιστώμενη ποσότητα του γεύματος ενός σκύλου διαφέρει ανάλογα με:

 

1. Την ηλικία του

2. Το σωματικό του βάρος 

3. Το βαθμό άσκησής του

 

Για παράδειγμα:


Ένα ενήλικο σκυλί, καταναλώνει BARFFOOD τροφή που αντιστοιχεί στο 3-5% του σωματικού του βάρους. ενώ ένα κουτάβι,το 5-10%.

 

Η τροφή BARFFOOD στα κουτάβια, καλό θα ήταν να δίνεται μετά το πέρας των 4-5 εβδομάδων του.

Εάν θέλετε να ενημερωθείτε λεπτομερώς, μπορείτε να επισκεφθείτε στην ιστοσελίδα μας, τον πίνακα με τις δοσολογίες , στον οποίο αναγράφονται ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ οι ποσότητες τροφής BARFFOOD που πρέπει να καταναλώνει το κάθε σκυλί!

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΩΜΗΣ ΤΡΟΦΗΣ BARFFOOD

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΩΜΗΣ ΤΡΟΦΗΣ BARFFOOD